Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie českých interpunkčních znamének
Název práce v češtině: Typologie českých interpunkčních znamének
Název v anglickém jazyce: Typology of Czech punctuation marks
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Interpunkční znaménka mohou mít v textu mnoho funkcí - oddělování vět, větných členů, uvozování přímé řeči, označení zkratek, řadových číslovek, ...
Cílem práce je:
1. navrhnout typologii jednotlivých interpunkčních znamének pro český text,
2. vytvořit fungující nástroj, který navržené typy automaticky rozpozná v běžném českém textu.
Programovací jazyk: přednostně Perl, není podmínkou
Seznam odborné literatury
http://prirucka.ujc.cas.cz
Kolektiv autorů: Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Nakl. Klett 2006.
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch07s18.html
Předběžná náplň práce
Správné rozpoznání typu znaménka obohatí morfologickou analýzu, a tím usnadní další automatické zpracování textu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK