Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu
Název práce v češtině: Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu
Název v anglickém jazyce: XRD line profile analysis by total powder pattern fitting
Klíčová slova: rentgenová difrakce, výpočetní program na zpracování celého difrakčního záznamu
Klíčová slova anglicky: X-ray diffraction, software for the total X-ray powder diffraction pattern
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: Mgr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rtg difrakční záznam polykrystalického materiálu obsahuje celou řadu zajímavých informací o zkoumaném materiálu. Lze studovat fázové složení, strukturu fází, přednostní orientaci, mřížové parametry, mikrodeformace, velikosti krystalitů. V klasickém způsobu zpracování dat se nejprve vyhodnotí parametry jednotlivých difrakčních profilů (poloha, intenzita, šířka apod.) a pak se tyto zpracovávají. Modernějším přístupem je snaha popsat celý záznam vhodnou funkcí obsahující fyzikální parametry (např. velikost krystalitů, hustotu defektů mříže). Problém takového popisu zatím spočívá v korelaci některých parametrů a hledání správného řešení. Cílem práce je zpracovat vzorová zadaná data, analyzovat chování dosažených parametrů a charakterizovat kritická místa procedury.
Práce spočívá převážně v porovnání výpočetních programů a analýze zpřesněných parametrů.
Seznam odborné literatury
Vhodné výběrové přednášky
Úvod do krystalografie a strukturní analýzy 2/1 (ZS) FPL035
Difrakční metody 2/0 (LS)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK