Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velké urychlovače částic
Název práce v češtině: Velké urychlovače částic
Název v anglickém jazyce: Large Particle Accelerators
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších urychlovačů posledních desetiletí a pokusit se shrnout nejvýznamnější objevy, jichž bylo dosaženo pomocí těchto urychlovačů.
Seznam odborné literatury
M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990
Wikipedia.org
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/accel/
Předběžná náplň práce
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších urychlovačů posledních desetiletí a pokusit se shrnout nejvýznamnější objevy, jichž bylo dosaženo pomocí těchto urychlovačů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Particle accelerators belong to the main tools of contemporary particle physics. The aim of the work is to review past and current accelerators and try to summarize the most important discoveries achieved at these accelerators.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK