Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Tendence regionálního vývoje a regionální politika ve Finsku od začátku 90. let
Název práce v češtině: Tendence regionálního vývoje a regionální politika ve Finsku od začátku 90. let
Název v anglickém jazyce: Tendencies of regional development and regional policy in Finland in the 1990s
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2009
Datum zadání: 04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK