Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza aurorálního sykotu z měření umělých družic
Název práce v češtině: Analýza aurorálního sykotu z měření umělých družic
Název v anglickém jazyce: Analysis of auroral hiss using spacecraft measurements
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu aurorálního sykotu
2) Studium přístrojového vybavení družic CLUSTER a dostupných programů pro analýzu vlnových dat této družice (http://os.matfyz.cz/PRASSADCO/).
3) Analýza měření aurorálního sykotu zaznamenaných družicemi CLUSTER.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Aurorální sykot jsou elektromagnetické vlny šířící se kosmickým plazmatem nad oblastmi vzniku polárních září (tzv. aurorálními oblastmi). Tyto vlny vznikají ve výšce 2 až 4 poloměrů Země na frekvencích stovek Hz až desítek kHz. Pro jejich detekci je vhodné používat družice s polární dráhou letu. Po převedení zaznamenaného elektrického signálu na akustický vzniká příznačný syčivý zvuk, podle toho také vznikl název aurorální sykot (angl. auroral hiss).

Součástí bakalářské práce je studium dat zaznamenaných družicemi CLUSTER evropské kosmické agentury. Tyto výsledky budou použity k upřesnění rozsahu oblasti, ve které je aurorální sykot pozorován a k objasnění statistických vlastností jeho šíření. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=95
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=95
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK