Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvergence mnohohodnotových zobrazení
Název práce v češtině: Konvergence mnohohodnotových zobrazení
Název v anglickém jazyce: Convergence of multivalued mappings
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Na prostoru minimálních shora polospojitých kompaktně hodnotových zobrazení lze definovat přirozenou konvergenční strukturu. Cílem práce by bylo zpracovat vlastnosti této struktury, vztahy k jiným druhům konvergence a případně pochopit i vztah k řešením jisté třídy diferenciálních rovnic.
Seznam odborné literatury
Anguelov, Kalenda: The convergence space of minimal usco mappings, Czechoslovak Math. J. 59 (134) (2009), 101-128. Další literatura dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Na prostoru minimálních shora polospojitých kompaktně hodnotových zobrazení lze definovat přirozenou konvergenční strukturu. Cílem práce by bylo zpracovat vlastnosti této struktury, vztahy k jiným druhům konvergence a případně pochopit i vztah k řešením jisté třídy diferenciálních rovnic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of the convergence structure on the space of minimal usco mappings and its possible applications to solving differential equations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK