Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsob zachycení znaků v papírových a elektronických slovnících znakového jazyka a jejich "čitelnost"
Název práce v češtině: Způsob zachycení znaků v papírových a elektronických slovnících znakového jazyka a jejich "čitelnost"
Název v anglickém jazyce: Way of capturing the signs in paper and electronic dictionaries of sign language and their "readability"
Klíčová slova: znak, slovník, médium, zachycení, čitelnost, fotografie, obrázek, notace, slovní popis, počítačová simulace, videonahrávka, ovládací prvky, parametry znaku
Klíčová slova anglicky: sign, dictionary, medium, capturing, readability, photo, picture, notation, word description, computer simulation, videorecording, controls, sign parameters
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 17.05.2011
Odevzdaná/archivovaná: archivovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Obecný popis možností zachycení znaků v papírových slovnících, výhody a nevýhody jednotlivých možností – v opoře o naši i zahraniční literaturu zabývající se lexikografií znakových jazyků.
2. Obecný popis možností zachycení znaků v elektronických slovnících, výhody a nevýhody jednotlivých možností – v opoře o naši i zahraniční literaturu zabývající se lexikografií znakových jazyků.
3. Analýza způsobů zachycení znaků v konkrétních papírových i elektronických slovnících, českých i zahraničních.
4. Průzkum čitelnosti znaků ve vybraných papírových a elektronických slovnících, českých i zahraničních, se slyšícími i neslyšícími respondenty se znalostí i bez znalosti znakového jazyka/znakových jazyků.
5. Zhodnocení využitelnosti různých způsobů zachycení znaku ve vybraných papírových a elektronických slovnících, českých i zahraničních.
Seznam odborné literatury
Bímová, P. Slovník český znakový jazyk – čeština. Diplomová práce. Praha : FF UK, 2003.
Brien, D., Brennan, M. Sign Language Dictionaries: Issues and Developments. In Bos, H., Schermer, T. (eds): Sign Language Research 1994. Hamburg : Signum – Press, 1995, s. 313-338.
Brien, D., Brennan, M., Schermer, T., Harder, R., Bakker, R. Creating a Sign Language Database. The SIGNBASE Project. In Bos, H., Schermer, T. (eds): Sign Language Research 1994. Hamburg : Signum – Press, 1995, s. 339-346.
Carmel, S. J. A Checklist of Dictionaries of National Sign Languages of Deaf People. In Sign Language Studies 76, 1992.
Čermák, F., Blatná, R. (eds) Manuál lexikografie. Jinočany : H&H, 1995.
Filipec, J. K dialogu o české lexikografii a lexikologii, předpočítačové i počítačové. Slovo a slovesnost 55, 1994, č. 2, s. 132-141.
Joachim, G. H. G., Prillwitz, S. (eds) International Bibliography of Sign Language. Hamburg : Signum, 1993.
Malm, A. On Sign Language Lexikography. In Wallvik, B. (ed.) East African Sign Language Seminar. Debre Zeit, Ethiopia, August 20-26, 1990. Helsinki : Finnish Association of the Deaf, 1992, s. 61-73.
Okrouhlíková, L. Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha : ČKTZJ, 2008.
Wagnerová, J. Lexikografické zpracování znakových jazyků. Diplomová práce. Praha : FF UK, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK