Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
Název práce v češtině: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
Název v anglickém jazyce: Stochastic optimization model of effective hydro energy usage
Klíčová slova: Modelování trhů s energiemi; Volba užitkové funkce; Stochastická optimalizace.
Klíčová slova anglicky: Energy market modeling; Utility function and its selection; Stochastic optimization.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2015
Datum zadání: 19.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.04.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Modelování trhů s energiemi je jedním z témat,
které je v současnosti v popředí zájmu laické i odborné veřejnosti.
Existuje řada pohledů a přístupů,
jak tyto modely vytvářet a jaké vlastnosti od nich vyžadovat a očekávat.

Diplomová práce bude orientována na model
efektivního využití vodní energie a jeho řešení.
Podstatnou součástí modelu budou stochastické vstupy.
Půjde tedy o speciální model vedoucí na úlohu stochastické optimalizace.
Funkčnost modelu bude ilustrována numerickou studii.
Seznam odborné literatury
[1] Andrieu, L.; Henrion, R.; Römisch, W.:
A model for dynamic chance constraints in hydro power reservoir management.
European Journal of Operational Research 207,1 (2010), 579-589.
[2] Griliches, Z.; Intriligator, M.D.:
Handbook of Econometrics II.
Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984.
[3] van Ackooij, W.; Henrion, R.; Möller, A.; Zorgati, R.:
Joint chance constrained programming for hydro reservoir management.
Optim Eng 15,1 (2014), 509-531.
[4] T. Ziemba, R.G. Vickson (Eds.):
Stochastic Optimization Models in Finance 2006.
World Scientific Publishing Company, New Jersey, 2006
Předběžná náplň práce
Modelování trhů s energiemi je jedním z témat,
které je v současnosti v popředí zájmu laické i odborné veřejnosti.
Existuje řada pohledů a přístupů,
jak tyto modely vytvářet a jaké vlastnosti od nich vyžadovat a očekávat.

Diplomová práce bude orientována na model
efektivního využití vodní energie a jeho řešení.
Podstatnou součástí modelu budou stochastické vstupy.
Půjde tedy o speciální model vedoucí na úlohu stochastické optimalizace.
Funkčnost modelu bude ilustrována numerickou studii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK