Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Současné možnosti dlouhodobých předpovědí počasí
Název práce v češtině: Současné možnosti dlouhodobých předpovědí počasí
Název v anglickém jazyce: Contemporary possibilities of long-term weather forecasts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2009
Datum zadání: 19.10.2009
Konzultanti: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V rešeršní části vypracovat přehled současného stavu a vývoje na poli sezónních předpovědí v různých evropských meteorologických službách včetně informací o úspěšnosti daných předpovědí.
Ve výzkumné části práce by pak pozornost byla věnována možnostem dynamických předpovědí pro oblast České republiky a to na základě evropského předpovědního modelu ECMWF v Readingu (v závislosti na dostuponosti dat). Pomocí statistického downscalingu na teploty a srážky pro vybrané spolehlivé stanice v ČR by byla testována spolehlivost těchto sezónních předpovědí a diskutovány případné odchylky a problémy.
Seznam odborné literatury
www.ecmwf.int

Dále podle pokynů vedoucího a konzultantů.
Předběžná náplň práce
Testovat spolehlivost dlouhodobých sezónních předpovděí počasí pro oblast ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Testing of reliability of long-term seasonal weather forecasts for the Czech Republic area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK