Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání výstupů a aplikovatelnosti moderních fluorescenčních metod při charakterizaci fluorescenčně značených lipidových vezikul
Název práce v češtině: Porovnání výstupů a aplikovatelnosti moderních fluorescenčních metod
při charakterizaci fluorescenčně značených lipidových vezikul
Název v anglickém jazyce: Comparison of outputs and applicability of modern fluorescence methods
when characterising fluorescently labeled lipid vesicles
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2009
Datum zadání: 29.05.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK