Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza emisí typu chorus z dat družic Cluster a DEMETER
Název práce v češtině: Analýza emisí typu chorus z dat družic Cluster a DEMETER
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s experimentálními daty a metodami jejich vyhodnocování (ProgramPRASSADCO, model zemského magnetického pole GEOPACK - do 30.11.2008).
2. Určení časů konjukcí družic DEMETER a Cluster na stejné magnetické siločáře za dobu čtyř let společných měření (do 30.1.2009).
3. Vybrané případy pozorování emisí typu chorus na družicích Cluster a Demeter (do 30.6.2009).
4. Analýza směrů šíření několika vybraných případů emisí typu chorus (do 30.9.2009).
Seznam odborné literatury
[1] Santolik, O., New results of investigations of whistler-mode chorus emissions, Nonlin. Processes Geophys., 15, 621-630, 2008.
[2] Macúšová, E., Analýza vln hvizdového modu z měření družic Cluster a Double Star, diplomová práce, Praha 2006
[3] Cluster: http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=8
[4] Demeter: http://demeter.cnrs-orleans.fr
[5] http://www-pw.physics.uiowa.edu/plasma-wave/istp/cluster/
Předběžná náplň práce
Chorus patří mezi nejsilnější přírodní emise generované nestabilitami
plazmatu. Může se vyskytovat ve frekvenčím pásu od několika Hz až po stovky kHz. Nejvíce emisí typu chorus je generováno v rovině geomagnetického rovníku. Frekvence chorových emisí se velmi rychle mění - řádově ve zlomcích sekund - proto jejich akustický signál připomíná ptačí cvrlikání. V současné době je o chory zvýšený zájem, protože je s nimi spojována schopnost urychlovat elektrony v zemské magnetosféře až na relativistické energie. Emise typu chorus se obvykle šíří přibližně podél siločar magnetického pole Země. Proto je výhodné zkoumat data od více družic rozmístěných na stejné siločáře. Z jejich měření můžeme zjistit jakým způsobem se vlna dostává k Zemi. Cílem projektu je blíže prozkoumat charakter chorových emisí a mechanismus jejich šíření z kombinovaných satelitních dat družic Cluster a DEMETER.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=39
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK