Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Komparativní vývojová morfogeneze vnějších žaber u obratlovců
Název práce v češtině: Komparativní vývojová morfogeneze vnějších žaber u obratlovců
Název v anglickém jazyce: Developmental Morphogenesis of Outer Gills in lower vertebrates
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2008
Datum zadání: 12.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK