Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů
Název práce v češtině: Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů
Název v anglickém jazyce: Optical spectroscopy of bacteriochlorophyll aggregates
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Pochopení základů problematiky a používaných metod
2. Seznámení se s experimentální aparaturou
3. Studium agregace a vlastností připravených komplexů
Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na studium samoorganizujících se bakteriochlorofylových agregátů, které se v přírodě nacházejí ve světlosběrných komplexech zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomech. Tyto agregáty představují díky svým zajímavým fyzikálním vlastnostem nadějné materiály pro nanotechnologie, např. pro umělou fotosyntézu nebo molekulární elektroniku. Obsahem práce bude příprava komplexů s definovanými vlastnostmi a jejich studium především metodami optické spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK