Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace aparatury pro měření fluorescenčních excitačních spekter
Název práce v češtině: Modifikace aparatury pro měření fluorescenčních excitačních spekter
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2008
Datum zadání: 05.12.2008
Zásady pro vypracování
Měření fluorescenčních excitačních spekter a jejich porovnání s (1-T) absorpčními spektry je jedním ze způsobů jak určit účinnost přenosu energie mezi složkami studovaného vzorku. Pro získání spolehlivých údajů je třeba aparaturu korigovat jednak na časové fluktuace excitačního zdroje a zejména pak na změny intenzity excitačního světla spojené se změnou vlnové délky excitace.

Cílem tohoto projektu je úprava aparatury sloužící k měření stacionární luminiscence pro měření korigovaných excitačních spekter.
Seznam odborné literatury
1. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy (1983) New York, Plenum Press.
2. Demas, J. N. and G. A. Crosby: The measurement of photoluminescence quantum yield. A review (1971) J. Phys. Chem. 75, 991-1024.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK