Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
WNU termy ve varietách bez typů 1 a 2
Název práce v češtině: WNU termy ve varietách bez typů 1 a 2
Název v anglickém jazyce: WNU terms in varieties omitting types 1 and 2
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2008
Datum zadání: 11.11.2008
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
Oponenti: RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je rozšířit znalosti o weak near-unanimity termech v konečně generovaných varietách vypouštějících typy 1 a 2. Cílem je zesílit (například užitím vhodného softwaru) vlastnosti WNU termů užité v článku [1].
Seznam odborné literatury
[1] L. Barto, M. Kozik, Constraint Satisfaction Problems of Bounded Width, manuscript
[2] D. Hobby, R. McKenzie, The structure of Finite algebras, AMS Contemporary Mathematics vol. 76, revised edition (1991).
Předběžná náplň práce
Úkolem práce je rozšířit znalosti o weak near-unanimity termech v konečně generovaných varietách vypouštějících typy 1 a 2.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to extend the knowledge about weak near-unanimity terms in finitely generated varieties omitting types 1 and 2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK