Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Diferenciace kmenových buněk na beta buňky, které produkují insulin
Název práce v češtině: Diferenciace kmenových buněk na beta buňky, které produkují insulin
Název v anglickém jazyce: Differentiation of the stem cells, into the insulin producing beta-cells
Klíčová slova: kmenové buňky, ?-buňky, růstové faktory, buněčná terapie
Klíčová slova anglicky: stem cells, ?-cells, growth factors, cell therapy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2008
Datum zadání: 12.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: Mgr. Ondřej Lukšan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK