Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie her v praxi
Název práce v češtině: Teorie her v praxi
Název v anglickém jazyce: Game theory in praxis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2008
Datum zadání: 29.10.2008
Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řadu rozhodovacích a konfliktních situací v reálném životě je možno modelovat pomocí vhodné matematické hry.
Vyhledávání a popis her takto propojených s praxí bude předmětem této bakalářské práce.
Úkolem práce bude pojednat o různých tvarech a typech her, které se vyskytují v literatuře.
Se zaměřením na jejich význam a vlastnosti.
Jednotlivé hry budou diskutovány, spojovány a ilustrovány na konkrétních příkladech z praxe.
Seznam odborné literatury
[1] Aubin, J.P.: Mathematical methods of game ad economic theory. North- Holland, Amsterdam, 1979.

[2] Blackwell, D.; Girshick, M.A.: Teorie her a statistického rozhodování. Nakladatelství československé akademie věd, Praha, 1964.

[3] Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. SNTL, Praha, 1974.

[4] Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991.
Předběžná náplň práce
Teorie her.
Hry více hráčů.
Kooperace hráčů.
Aplikace teorie her.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Game theory.
Several players.
Cooperation of players.
Application of game theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK