Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stroj pro algoritmické obchodování
Název práce v češtině: Stroj pro algoritmické obchodování
Název v anglickém jazyce: Algorithmic Trading Platform
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2008
Datum zadání: 23.10.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na kapitálových trzích se během posledních čtyř let výrazně zvýšilo využití technik algoritmického obchodování. Odhaduje se, že do roku 2010 bude jejich podíl činit více než 50 %. Cílem práce je navrhnout a vyvinout systém umožňující algoritmické obchodování na burzách cenných papírů. Důraz je kladen na minimální latenci při zpracování obchodních dat, stabilitu systému a jeho modulárnost. Provozovatel musí být schopen snadno modifikovat systém podle aktuálních potřeb (přidat nový algoritmus, spojit systém s novým zdrojem dat z trhu).
Seznam odborné literatury
Financial exchange protocol documentation, http://www.fixprotocol.org/specifications/
QuickFix documentation, http://www.quickfixengine.org/documentation.html
Electronic trading III, Bloomberg
A guide to liquidity, Bloomberg
Yogesh Shetty, Samir Jayaswal: Practical .NET for Financial Markets
Mark R. Conway, Aaron N. Behle: Professional Stock Trading
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK