Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu
Název práce v češtině: Slepičí protilátky jako prostředek pasivní imunizace
proti mikrobiálním onemocněním dýchacího traktu
Název v anglickém jazyce: Chicken antibodies as a tool of passive immunization
against microbial diseases of respiratory tract
Klíčová slova: slepičí imunoglobuliny, Pseudomonas aeruginosa, lektin, pneumocyty, ELISA
Klíčová slova anglicky: chicken immunoglobulins, Pseudomonas aeruginosa, lectin, pneumocyte, ELISA
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2008
Datum zadání: 27.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Oponenti: Mgr. Martina Švédová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK