Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostředí pro analýzu veteránského rankingu OB
Název práce v češtině: Prostředí pro analýzu veteránského rankingu OB
Název v anglickém jazyce: Environment for Master Orienteering Ranking Analysis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Forst
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2008
Datum zadání: 03.10.2008
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Mgr. Pavel Schlesinger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit prostředí pro analýzu různých variant výpočtu
veteránského žebříčku orientačního běhu.
Nejprve je nutno provést důkladný rozbor potenciálních schemat vzorců
a navrhnout jejich parametrizaci a tomu odpovídající datové schéma.
Poté je třeba navrhnout statistické metody pro ověřování úspěšnosti
daného vzorce.
Výsledkem práce by měla být aplikace pro sběr dat a jejich zobrazování
na www, která bude využívat vybraný vzorec.
Seznam odborné literatury
Manuál PHP - Stig Saethar Bakken, Egon Schmid
MySQL/PHP Database Applications - Jay Greenspan, Brad Bulger
PHP 5 Power Programming - Andi Gutmans, Stig Saether Bakken, Derick Rethans
PHP a MySQL - Larry Ullman
PHP and MySQL Web Development - Luke Welling, Laura Thomson
Web Application Development with PHP 4.0 - Tobias Ratschiller, Till Gerken
Anděl J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978
Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 1993
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK