Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hranice já v attické tragédii
Název práce v češtině: Hranice já v attické tragédii
Název v anglickém jazyce: Boundaries of the self in attic tragedy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2008
Datum zadání: 02.10.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK