Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpracování digitálních snímků videokymografických záznamů jako podpůrný nástroj pro diagnostiku hlasivek
Název práce v češtině: Zpracování digitálních snímků videokymografických
záznamů jako podpůrný nástroj pro diagnostiku hlasivek
Název v anglickém jazyce: Analysis of digital videokymographic images
as a tool for vocal folds diagnostics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: Radovan Jiřík
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit sadu nástrojů sloužící jako podpora pro kymografickou diagnostiku hlasivek. Rešitel se seznámí s metodikou vyhodnocení videokymografických záznamů, navrhne možnosti podpory stanovení diagnózy a některé implementuje. Podpora bude zahrnovat jak nástroje pro vylepšení snímků tak automatickou detekci vybraných charakteristik kmitání hlasivek.

Seznam odborné literatury
Švec JG, Schutte HK (1996): Videokymography: high-speed line scanning of vocal
fold vibration. J Voice. 10, 201-205.

Švec JG, Šram F, Schutte HK (2007): Videokymography in voice disorders: what
to look for? Ann Otol Rhinol Laryngol. 116, 172-180.

Qiu Q, Schutte HK, Gu L, Yu Q (2003): An automatic method to quantify the
vibration properties of human vocal folds via videokymography.Folia Phoniatr
Logop. 55,128-136.

Videokymography - A high-speed imaging for vocal folds vibration,
http://www.kymography.com/index.html

Rafael C. Gonzales, Richard E. Woods, Digital Image Processing, third
edition,. Prentice Hall, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK