Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volatilita směnného kurzu a intervence centrální banky
Název práce v češtině: Volatilita směnného kurzu a intervence centrální banky
Název v anglickém jazyce: Exchange rate volatility, and central bank interventions
Klíčová slova: Směnný kurz, volatilita, intervence, centrální banka
Klíčová slova anglicky: Exchange rate, volatility, intervention, Central Bank
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V literatuře se setkáváme s různými modely vývoje směnného kurzu.
Empiricky pozorovaný směnný kurz vykazuje vysokou volatilitu a do jeho vývoje zasahuje svými intervencemi centrální banka.
Úkolem diplomanta bude se seznámit s používanými či navrhovanými modely pro vývoj směnného kurzu.
Zejména s těmi, které vysvětlují vysokou volatilitu a zahrnují vliv intervencí centrální banky.
Měl by některé z těchto modelů porovnat teoreticky, případně na základě empirických nebo simulovaných dat.
Seznam odborné literatury
Westerhoff, F.H. (2001):
Speculative behavior, exchange rate volatility, and central bank intervention.
Central European J. Operation Research 9,1-2, 31-50.

De Grauwe,P, Dewachter, H and Embrechts, M. (1993):
Exchange Rate Theory - Chaotic Models of Foreign Exchange Markets.
Blackwell, Oxford and Cambridge.

Dominguez, K. and Frankel, J. (1993):
Does Foreign Exchange Intervention Work?
Institute of International Economics, Washington.
Předběžná náplň práce
Modely vývoje směnného kurzu.
Volatilita směnného kurzu.
Intervence centrální banka a jejich odezva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Models of Exchange Markets.
Volatility of exchange rate.
Central bank interventions and their response.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK