Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zešikmená obecná rozdělení
Název práce v češtině: Zešikmená obecná rozdělení
Název v anglickém jazyce: General skew-probability distributions
Klíčová slova: šikmé normální rozdělení, šikmost, eliptické rozdělení, šikmé eliptické rozdělení, odhad parametrů
Klíčová slova anglicky: skew normal distribution, skewness, elliptical distribution, skew elliptical distribution, parameter estimation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné praktické statistice se objevuje stále více dat, které jsou unimodální s výraznou šikmostí a "připomínají" taková rozdělení jako je normální, Studentovo, chí-kvadrát, atd.

Jedním z nápadů, jak tato data modelovat a vyhodnocovat je zavádění parametrických rodin "Skew-normal distributions", "Skew-Student distributions", atd.

Úkolem diplomanta bude se seznámit s dostupnou literaturou pro tvorbu parametrických rodin obecných zešikmených rozdělení.
Měl by shrnout používané postupy a definice a porovnat jejich vlastnosti.
Jedním z možných příspěvků diplomanta může být návrh obecné konstrukce těchto parametrických rodin pravděpodobnostních rozdělení.
Jinou z možností je provedení statistické analýzy vhodných dat.
Seznam odborné literatury
Azzalini, A. (1985): A class of distributions which includes the normal ones.
Scand. J.Statist. 12, 171?178.

Azzalini, A. (2005). The skew-normal distribution and related multivariate families (with discussion).
Scand. J. Statist. 32, 159?188 (C/R 189?200).

Genton, M. G., editor (2004). Skew-elliptical distributions and their applications: a journey
beyond normality. Chapman & Hall.
Předběžná náplň práce
Tvorba parametrických rodin obecných zešikmených rozdělení.
Prezentace používaných postupů a definic s porovnáním jejich vlastnosti.
Případný návrh obecné konstrukce těchto parametrických rodin pravděpodobnostních rozdělení.
Případné provedení statistické analýzy a statistického porovnání na vhodných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Construction of parametric families of general skew-probability distributions.
Introduction to constructions and definitions used in literature together with their comparison.
Possible suggestion of a general procedure boring skew-distribution parametric families.
Possible statistical analysis and statistical comparing on an empirical data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK