Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev
Název práce v češtině: Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev
Název v anglickém jazyce: Microstructure analysis of sub-micron self-supporting thin films
Klíčová slova: tenké vrstvy, elektronová mikroskopie, mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: thin films, electron microscopy, microstructure
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Úvodní studium doporučené literatury a sepsání rešerše.
2. Příprava vzorků pro mikrostrukturní pozorování.
3. Experimentální studium připravených vzorků pomocí elektronové mikroskopie.
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I. SNTL-ALFA, Praha 1984.
J.E. Hatch: Aluminium. Properties and Physical Metallurgy, ASM, Metal Park, Ohio, 1994.
M. Cieslar,V.Oliva, A. Karimi, J.-L. Martin: Plasticity of thin Al films as a function of temperature. Mater. Sci. Eng. A 387–389 (2004) 734–737
M. Cieslar,V.Oliva, A. Karimi, J.-L. Martin: The influence of temperature on plastic deformation of free standing thin Al–Zn–Mg–Cu films:J Alloys Compd. 378 (2004) 312–315
Předběžná náplň práce
Studium mikrostruktury samonosných tenkých kovových vrstev je motivováno mikroskopickými rozměry mikroelektronických zařízení a mikro- a nanomechanických systémů. Protože jsou tyto systémy stále komplexnější, zvyšují se také požadavky na materiály používané v součástkách těchto systémů. Bohužel, informace o těchto materiálech známé z makroskopických vzorků se nedají přímo aplikovat na systémy, jejichž jeden charakteristický rozměr je zmenšen na uroveň stovek až desítek nanometrů.
Předmětem navrhované bakalářské práce je studium tenkých samonosných filmů různých tlouštěk na bázi hliníku, které obsahují nanočástice dalších fází, pomocí elektronové mikroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK