Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extrakce objektů z komplexních obrazových scén
Název práce v jazyce práce (slovenština): Extrakce objektů z komplexních obrazových scén
Název práce v češtině: Extrakce objektů z komplexních obrazových scén
Název v anglickém jazyce: Object extraction from complex images
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2008
Datum zadání: 25.08.2008
Datum a čas obhajoby: 06.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2010
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem DP je návrh a implementace architektury a algoritmů pro extrakci maskou zadaného objektu uvnitř složité scény na obrázku (např. identifikace a extrakce obličeje/obličejů na fotografii z kamery). Model masky je hybridní - skládá se jak z geometrických informací, tak informací statistických a jiných. Extrahovaný objekt je dále vhodně zpracován pro potřeby porovnávání s jinými objekty stejného typu (masky). Identifikace objektu ve výsledku poslouží jak k přímému content-based dotazování, tak k automatické anotaci metadaty uživatelsky specifikovanými jako součást masky.
Seznam odborné literatury
Ritendra Datta, Dhiraj Joshi, Jia Li, James Z. Wang, Image Retrieval: Ideas, Influences, and Trends of the New Age, ACM Computing Surveys 40: 1, 2008
Nicolas Hervé; Nozha Boujemaa,Image annotation : which approach for realistic databases ?, ACM International Conference on Image and Video Retrieval, 2007
M. Inoue, On the need for annotation-based image retrieval. Workshop on Information Retrieval in Context: 44-46, 2004
Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006
Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas, Pattern Recognition (3rd edition), Elsevier, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK