Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů
Název práce v češtině: Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů
Název v anglickém jazyce: -
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Dielektrická spektroskopie představuje účinnou experimentální metodu vhodnou pro
studium struktury látek s permanentním dipólovým momentem. Pro studium fyzikálních vlastností
kapalně krystalických materiálů je tato metoda obzvlášť vhodná vzhledem k tomu, že hlavní součást
kapalných krystalů - mezogenní jednotky ? mají díky svém protáhlému tvaru značný dipólový
moment, což umožní sledovat změny struktury těchto materiálů měřením složek komplexní
permitivity odpovídající různým strukturám v závislosti na frekvenci a teplotě.
Cílem práce je proměření dielektrických vlastností kapalně krystalických látek v širokém
teplotním a frekvenčním oboru a z výsledků měření stanovit různé pohybové módy kapalných
krystalů v závislosti na teplotě a frekvenci.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK