Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická emisní spektroskopie nízkotlakého plazmově polymeračního zdroje
Název práce v češtině: Optická emisní spektroskopie nízkotlakého plazmově polymeračního zdroje
Název v anglickém jazyce: Optical emission spectroscopy of low pressure plasma polymerization source
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Procesy plazmové polymerace většinou probíhají za tlaků nad 1 Pa. V některých typech
plazmových zdrojů však lze deponovat vrstvy i za tlaků <0,1 Pa, kdy už je proudění plynu téměř
bezsrážkové.
Cílem práce je část charakterizace nízkotlakého depozičního zdroje plazmatu vyvinutého
pro účely směrové depozice vrstev. Student se bude podílet na měření a vyhodnocení optických
emisních spekter plazmatu.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK