Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ironie hovoří aneb jak zobrazit skřítka s kloboukem, jenž ho činí neviditelným. Ironie v první kapitole prvního dílu Kierkegaardova spisu O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi
Název práce v češtině: Ironie hovoří aneb jak zobrazit skřítka s kloboukem, jenž ho činí neviditelným. Ironie v první kapitole prvního dílu Kierkegaardova spisu O pojmu ironie se stálým zřetelem k Sókratovi
Název v anglickém jazyce: Irony speaks, or how to depict an elf wearing a hat that makes him invisible. Irony in the first chapter of the first part of Kierkegaard’s work The Concept of Irony with Constant Reference to Socrates
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.08.2008
Datum zadání: 11.08.2008
Datum a čas obhajoby: 11.08.2008 14:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.08.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK