Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Raná morfogenéza hlavových a dentálných tkání v bichira P. senegalus
Název práce v jazyce práce (slovenština): Raná morfogenéza hlavových a dentálných tkání v bichira P. senegalus
Název práce v češtině: Raná morfogeneze hlavových a dentálních tkání v bichira P. senegalus
Název v anglickém jazyce: Early craniofacial and dental morphogenesis in bichir, P. senegalus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2008
Datum zadání: 29.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK