Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fraktální komprese časových řad
Název práce v češtině: Fraktální komprese časových řad
Název v anglickém jazyce: Fractal compression of time series
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2008
Datum zadání: 21.11.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: RNDr. Alena Koubková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s generováním jednorozměrných fraktálů a prozkoumejte heuristiky pro generování fraktálních distribucí, které se vyskytují v reálných časových řadách. Otestujte jejich použitelnost při kompresi časových řad - a to jak bezeztrátová, tak ztrátové. Porovnejte s klasickými kompresními metodami.
Seznam odborné literatury
1)
Mark Last, Abraham Kandel, Horst Bunke: Data Mining In Time Series Databases, World Scientific Pub Co Inc, 2004

2)
Mark Nelson, Jean-Loup Gailly: The Data Compression Book, M&T Books, 1995

3)
Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jurgens, Dietmar Saupe: Chaos and Fractals: New Frontiers of Science, Second Edition, Springer-Verlag, 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK