Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K-analytické prostory ve funkcionální analýze
Název práce v češtině: K-analytické prostory ve funkcionální analýze
Název v anglickém jazyce: K-analytic spaces in functional analysis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Studium K-analytických Banachových prostorů a hierarchie K-borelovských prostorů
v návaznosti na nedávné výsledky řeckých matematiků S.Argyrose, A.Arvanitakise a S.Mercourakise.
Studium otázek souvisejících s absolutností a neabsolutností některých tříd.
Téma zasahuje do deskriptivní topologie a do funkcionální analýzy. S tématem souvisí několik otevřených problémů. Přesnější specifikace po dohodě s případným zájemcem.

Téma je vhodné i pro dizertační práci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK