Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografie a šíření florbalu
Název práce v češtině: Geografie a šíření florbalu
Název v anglickém jazyce: Geography and diffusion of floorball
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2008
Datum zadání: 19.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK