Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Úloha Svetovej banky v boji proti chudobe: geografické aspekty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úloha Svetovej banky v boji proti chudobe: geografické aspekty
Název práce v češtině: Úloha Svetovej banky v boji proti chudobe: geografické aspekty
Název v anglickém jazyce: The Role of World Bank in the Fight Against Poverty : geographical aspects
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2008
Datum zadání: 31.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK