Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné trendy ekologického zemědělství v Česku
Název práce v češtině: Současné trendy ekologického zemědělství v Česku
Název v anglickém jazyce: The Czech bioproducts after the accession Czechia to the EU
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Jan Pileček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK