Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Proměny regionálního obrazu Evropské unie v důsledku jejího rozšíření
Název práce v češtině: Proměny regionálního obrazu Evropské unie v důsledku jejího rozšíření
Název v anglickém jazyce: Changes og regional pattern of European Union as the consequence of its enlargement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2008
Datum zadání: 30.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK