Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geopolitické aspekty zásobování Evropské unie energetickými surovinami
Název práce v češtině: Geopolitické aspekty zásobování Evropské unie energetickými surovinami
Název v anglickém jazyce: Geopolitical Aspects of the European Union´s Energy Supply
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2008
Datum zadání: 24.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: PhDr. Mgr. Adam Horálek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK