Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
People tracking in sparse crowd using multiple cameras
Název práce v češtině: Sledování lidí v řídkém davu více kamerami
Název v anglickém jazyce: People tracking in sparse crowd using multiple cameras
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2010
Datum zadání: 15.04.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Oponenti: Ing. Tomáš Suk, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se týká sledování lidí ve videosekvencích z více bezpečnostních kamer v jednodušší situaci, kdy se zorná pole kamer překrývají kamery a sledují ?chodbu?, v níž proudí lidé oběma směry, ale nedochází k větvení.
Úkolem je seznámit se stavem vědění, najít či navrhnout algoritmy, které dovolí sledování lidí v řídkém davu. V ideálním případě se má detekovat každý nově příchozí člověk a zjistit trajektorie jeho pohybu.
Úkolem diplomanta je pořídit videosekvence, navrhnout a implementovat příslušné algoritmy především v MATLABu (pomalost exekuce v testovacím režimu nevadí, i když je potřebné brát v úvahu požadavek na fungování v reálném televizním čase ve skutečné aplikaci), ověřit je na reálných datech, porovnat výsledky se srovnatelnými výsledky jiných.
Seznam odborné literatury
R. Khalaf and S. S. Intille, "Improving multiple people tracking using temporal consistency," Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, MIT Dept. of Architecture House_n Project Technical Report, 2001, http://web.media.mit.edu/~intille/papers-files/AAAIElder02.pdf

Tao Zhao; Nevatia, R., Tracking Multiple Humans in Crowded Environment, Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2004, Volume 2, Issue , Pages: II-406 - II-413.

T. Schlogl and C. Beleznai and M. Winter and H. Bischof: Performance Evaluation Metrics for Motion Detection and Tracking, ICPR '04: Proceedings of the International Conference on Pattern Recognition, Volume 4, pp. 519-522, IEEE Computer Society, 2004,

Huchuan Lu; Youjun Wang; Zunyi Wang, A crowd detecting and tracking algorithm based on projection of grayscale image, Image and Graphics, 2004. Proceedings. Third International Conference on Volume , Issue , 18-20 Dec. 2004 Page(s): 188 - 191
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je navrhnout, implementovat a prakticky vyzkoušet algoritmy pro sledování lidí v řídkém davu z více kamer s překrývajícími se zornými poli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma the diploma theis is to design, implement in MATLAB and test practically algorithms for people detection and tracking in a sparse videosekvence observed by cameras with overlapping fieleds of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK