Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace hierarchických experimentů
Název práce v češtině: Automatizace hierarchických experimentů
Název v anglickém jazyce: Automatization of hierarchical experiments
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2008
Datum zadání: 06.03.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Navrhněte architekturu a implementujte aplikaci pro automatizaci hierarchických experimentů a sběr dat z těchto experimentů. Výstup aplikace bude C++ skript, který vznikne GUI konfigurací hierarchické experimentace, kde hierarchie popisuje prostor hodnot zkoumaných parametrů a jejich pořadí. Sběr dat z výsledků experimentů bude realizován rovněž vloženým C++ kódem. Programovací jazyk Visual C#.
Seznam odborné literatury
Elfriede Dustin, Effective Software Testing, Addison Wesley, 2002
Glenford J. Myers, The Art of Software Testing, John Wiley and Sons, 1979
JUnit.org Resources for Test Driven Development, http://junit.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK