Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bridž: komplexní aplikace pro hraní bridže a vytváření /testování dražebních systémů
Název práce v češtině: Bridž: komplexní aplikace pro hraní bridže a vytváření
/testování dražebních systémů
Název v anglickém jazyce: Bridge: A Complex Application for Bridge Playing and Creating
/Testing of Auction Systems
Klíčová slova: bridž, dražba, licitace, sehrávka, double-dummy
Klíčová slova anglicky: bridge, bidding, double-dummy, auction, play
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 13.11.2007
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Oponenti: Mgr. Lenka Forstová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce se zdokonalení stávajících aplikací Editor a Simulátor, které vznikly jako součást autorovy bakalářské práce. Aplikace Simulátor by měla lépe získávat a využívat informace, které se objevují ve fázi dražby. I vlastní algoritmus sehrávky by měl být zlepšen a autor by se měl pokusit o implementaci algoritmu pro řešení úlohy s odkrytými kartami (a v takovém případě nabízet uživateli možnost nalezení optimálního způsobu sehrávky pro konkrétní rozdání). Hlavním rozšířením aplikace Editor by mělo být přidání obranné dražby a dále zvětšení rozsahu možností pro pokrytí množiny možných rozdání. Aplikace by dále měla uživateli umožnit: a) nalézt místa nepokrytá systémem, případně chybně vytvořené hlášky, b) otestovat dva (či více) dražebních systémů na velkém počtu rozdání a tak změřit jejich úspěšnost. Obě aplikace by si též měly udržet a případně dále zlepšit přehlednost a snadnou použitelnost uživatelského rozhraní.
Seznam odborné literatury
Jan Pražma: Bridž a analyzování bridžové sehrávky, bakalářská práce, 2007
Petr Hebák: Bridž pro každého, Informatorium 1999
Český bridžový svaz: http://www.bridgecz.cz/bridge.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK