Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Název práce v češtině: Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Název v anglickém jazyce: Modelling of incompressible ionized mixtures
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
  RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Zobecnění a modifikace stávajícího modelu ionizovaných nestlačitelných směsí (např. různé hustoty jednotlivých komponent či vyšší gradienty koncentrací) a analýza ve speciálních případech (např. periodická řešení). Počítačová implementace a naladění modelu alespoň v nejjednodušších situacích (např. 1D model sféricky symetrické buňky s pasivním transportem přes memebránu či 1D planární model palivového článku).
Seznam odborné literatury
F. Maršík,I. Dvořák: Biotermodynamika. Akademia, Praha, 1998.
Články o ionizovaných směsích publikovaných na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roubicek a další relevantní články.
Předběžná náplň práce
Zobecnění a modifikace stávajícího modelu ionizovaných nestlačitelných směsí (např. různé hustoty jednotlivých komponent či vyšší gradienty koncentrací) a analýza ve speciálních případech (např. periodická řešení). Počítačová implementace a naladění modelu alespoň v nejjednodušších situacích (např. 1D model sféricky symetrické buňky s pasivním transportem přes memebránu či 1D planární model palivového článku).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK