Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika systémů s proměnnou hmotností
Název práce v češtině: Dynamika systémů s proměnnou hmotností
Název v anglickém jazyce: Dynamics of variable mass systems
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat literaturu věnovanou dané tématice. Vypracovat historický předhled. Spočítat a přehledně sepsat řadu úloh týkajících se pohybu objektů s proměnnou hmotností. Hledat různé souvislosti. Zaměřit se především na historicky první úlohy Jiřího Buquoye.
Seznam odborné literatury
J. G. Panovko: Mechanika deformirujemogo tverdogo tela, Nauka, Moskva, 1985
F. O. Eke: Dynamics of variable mass systems, NASA report 1998-208246, 1998
V. Šíma, J. Podolský: Buquoy's problem, Eur. J. Phys. 26 (2005) 1037
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat některé významné mechanické systémy s nekonstantní hmotností a přehledně je zpracovat. Práce bude zaměřena na ujasnění charkteru příslušných pohybů a možnosti zavedení konceptu energie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to study some fundamental systems of variable mass, and to summarize the key results and relations. The work should concentrate on description of a specific character of motions and the possibility to introduce the concept of energy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK