Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Desátý Hilbertův problém
Název práce v češtině: Desátý Hilbertův problém
Název v anglickém jazyce: Hilbert's tenth problem
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2008
Datum zadání: 24.11.2008
Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude prostudovat Matjasevičovo řešení desátého Hilbertova problému a některé jeho aplikace.
Seznam odborné literatury
M. Davis, Hilbert's tenth problem is unsolvable, Amer. Math. Monthly 80, 233-269 (1973)
R. Lyndon a P. Schupp, Combinatorial Group Theory, Springer-Verlag, 1977
Yuri Matiyasevich, Hilbert's tenth problem, The MIT Press, Cambridge, London, 1993
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis shall be the understanding of Matiyasevitch's solution of Hilbert's tenth problem and some of its applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK