Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nová verze systému Famulus pro výukové fyzikální modely
Název práce v češtině: Nová verze systému Famulus pro výukové fyzikální modely
Název v anglickém jazyce: New version of the system Famulus for educational physics models
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2007
Datum zadání: 15.10.2007
Zásady pro vypracování
Vytvořit alespoň zjednodušenou verzi modelovacího systému kompatibilního se systémem Famulus, která bude pracovat v prostředí MS Windows, resp. alespoň podstatný subsystém tohoto modelovacího systému.
Systém by měl umožňovat překlad programů zapsaných v jazyce Famulus a běh těchto programů. Otestovat vyvinutý systém na několika typických výukových fyzikálních modelech.
Seznam odborné literatury
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. Referenční příručka. Famulus Etc., Praha 1993.
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. Základní aplikační knihovny. Famulus Etc., Praha 1993.
Dvořák L., Sobotka M., Ledvinka T.: Famulus 3.5. FamEduc I. Výukové modely ve fyzice, matematice a dalších oborech. Famulus Etc., Praha 1992.
Další literatura dle zadání vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Neformálním konzultantem bude dr. Miloš Sobotka, CSc.
Cílem práce v této fázi nemusí být vytvořit ucelený modelovací systém, ale alespoň jeho podstatné komponenty, které bude možno v budoucnu začlenit do celkového systému využitelného prakticky ve výuce fyziky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK