Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Renonc - licitovaný mariáš
Název práce v češtině: Renonc - licitovaný mariáš
Název v anglickém jazyce: Renonc - whist
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Kronus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je modularizace aplikace pro hraní licitovaného mariáše, která je výstupem ročníkového projektu a obsahuje grafické uživatelské rozhraní a realizaci počítačového protivníka, do několika komponent a implementace herního serveru pro hru více hráčů po síti. Tento server bude umožňovat zapojení jednotlivých komponent (např. klientské komponenty realizující grafické uživatelské rozhraní pro hraní mariáše nebo inteligence pro počítačového hráče). Součástí řešení bude návrh rozhraní (protokolu), které budou tyto komponenty splňovat a které bude nezávislé na programovacím jazyku a platformě.
Seznam odborné literatury
Charles Petzold, Applications = Code + Markup (A Guide to the Microsoft Windows Presentation Foundation), Microsoft Press, 2006

Miroslav Virius, Od C++ k C#, KOPP, 2002

Oficiální pravidla licitovaného mariáše, internetový odkaz, http://www.marias.cstv.cz/nemichany_licitovany/2007/PralicNormal2007.doc
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK