Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kosouvislé algebry
Název práce v češtině: Kosouvislé algebry
Název v anglickém jazyce: Coconnected algebras
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Algebra X se nazývá n-kosouvislá, pokud každý homomorfismus z X^n do X závisí nejvýše na n-1 proměnných.
P. Příhoda našel, pro každé n, příklad algebry jež je n kosouvislá a není n+1 kosouvislá. Řešitel se může pokusit
hledat nejmenší možné takové příklady v různých třídách algeber, apod.

Práce je vhodná pro studenty OM nebo MMIB
Seznam odborné literatury
[1] J.Sichler, V.Trnková, On coconected algebras, Journal of Pure and Aplied Algebra 179 (2003) 175-197.
[2] P. Příhoda, Homomorphisms of direct powers of algebras, Algebra Universalis 54 (2005), no. 4, 489-493.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK