Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Selected Topics from Tame Congruence Theory
Název práce v češtině: Vybrané partie z teorie krotkých kongruencí
Název v anglickém jazyce: Selected Topics from Tame Congruence Theory
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 26.10.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem řešitele bude zpracovat některou z částí knihy [1] a vyřešit vybraná cvičení.

Teorie krotkých kongruencí je hlubokou strukturní teorií konečných algeber. Nachází stále více aplikací jak v univerzální algebře, tak i v jiných oborech, například teoretické informatice.
Seznam odborné literatury
[1] D. Hobby, R. McKenzie, The Structure of Finite Algebras, in: Contemp. Math., vol. 76, American Mathematical Society, Providence, RI, 1988.
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK