Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování komplexních křivek dohasínání anizotropie tryptofanové fluorescence proteinů
Název práce v češtině: Modelování komplexních křivek dohasínání anizotropie tryptofanové fluorescence proteinů
Název v anglickém jazyce: Study of associated anisotropy decay curves of tryptophan fluorescence of proteins
Klíčová slova: modelování, tryptofan, fluorescence, anizotropie, doba života
Klíčová slova anglicky: modelling, tryptophan, fluorescence, anisotropy, lifetime
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 06.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Nastudovat základy fluorescence složitých organických molekul

2) Seznámit se s metodami analýzy křivek dohasínání intenzity fluorescence a anizotropie fluorescence

3) Naučit se pracovat se softwarem pro generaci analytických křivek dohasínání fluorescence

4) Generovat, analyzovat a interpretovat analytické křivky dohasínání fluorescence vybraných fluoroforů
Seznam odborné literatury
1)Prosser V. a kol., Experimentální metody biofyziky, Academia, Praha 1989

2)Lakowicz, J.R. Principles of fluorescence spectroscopy, Second edition, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York 1999

3)Další podle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
Sledujeme-li jediný chromofor v roztoku, potom dohasínání anizotropie jeho fluorescence je možno hledat ve tvaru sady exponenciálních funkcí. Přítomnost více chromoforů ve vzorku může vést ke složitým křivkám dohasínání anizotropie fluorescence, které již fitovat exponencielními funkcemi nelze. Úkolem této práce je namodelovat a interpretovat složité křivky dohasínání anizotropie fluorescence vybraných chromoforů způsobené interakcí chromoforu s jinou molekulou (např. interakce protein + substrát) nebo heterogenitou zkoumaného prostředí (např. buněčná membrána).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK