Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Ab initio" studium oxidace CO na smesnych oxidech Sn-Ce-O
Název práce v češtině: "Ab initio" studium oxidace CO na smesnych oxidech Sn-Ce-O
Název v anglickém jazyce: First principles study of CO oxidation on Sn-Ce-O mixed oxides
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Řešitel:
Konzultanti: Dr. Stefano Fabris
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se současným stavem problematiky a experimentálními výsledky studia systémů Sn-Ce-O metodou PES
2. Studium teoretických základů metody DFT
3. Studium struktury rozhraní CeO2(111)-Cu(111)
4. Studium struktury směsných oxidů Sn-CeO2
Seznam odborné literatury
Principles of the Theory of Solids, J.M.Ziman, Cambridge UP 1972
Solid State Physics, H. Ibach, H. Luth, Springer
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The structural and electronic properties of Sn-Ce-O mixed oxides as well as their chemical reactivity towards reduction and oxidation reactions will be studied by means of first-principles calculations based on the Density Functional Theory. The Kohn-Sham equations will be solved by using a plane-wave pseudo-potential approach while the geometry of the physical systems will be modeled with the periodic supercell method. In particular, we will consider the bonding of isolated Sn adatoms, nano clusters, and thin-films on model ceria surfaces, as well as the changes in electronic and structural properties due to doping ceria with Sn. In a second stage, we will also study the reactivity towards CO oxidation, aiming at identifying the relevant reaction mechanisms and possible ways of increasing the catalytic activity of ceria by Sn.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK