Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topologické vlastnosti prostorů měr
Název práce v češtině: Topologické vlastnosti prostorů měr
Název v anglickém jazyce: Topological properties of spaces of measures
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Jde o studium topologických prostorů borelovských měr na topologických prostorech - např. sigma-aditivních pravděpodobností, znaménkových Radonových měr aj. Téma je na rozhraní deskriptivní topologie, teorie míry a teorie množin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK